Osvětlíme fasádu domu

Dnes se objevují nové směry v designu. Nabízejí svůj originální přístup k osvětlení budov. Jedním z populárních řešení je použití architektonického osvětlení. Toto je velmi zajímavé know-how a podrobně se zabýváme.

V každém designu je hlavním prvkem umělecký přístup. Pokud jde o přeměnu fasády budovy pomocí přemýšlivého osvětlení, pak v tomto případě lze bezpečně použít techniky architektonického směru.

Varianty fasádního osvětlení здания

Varianty fasádního osvětlení

Jednou z nejstarších verzí osvětlení může být povodňové osvětlení. Toho lze dosáhnout použitím rozsáhlých reflektorů. Mohou být umístěny na střechách sousedních budov nebo kolem obvodu budovy. Směr světla je vytvořen tak, aby zdůraznil důstojnost dokončení konstrukce, jejího tvaru. Při použití této techniky se dosáhne podobnosti denního světla.

Správné osvětlení fasády venkovského domu

Existují omezení v používání takové technologie:

  • směrové osvětlení se zpravidla používá pouze tehdy, když v temnotě neexistuje žádný kolemjdoucí nebo málo, například pro kostel, katedrálu.
  • pokud kolem budovy potřebujete rostliny nebo místo dekoračních prvků, například plot. V takovém případě zabrání směru osvětlení projektorů.

A výhodou, která poskytuje pokrytí venkovského domu, je přitažlivost bydlení a zvýšení jeho hodnoty na trhu s nemovitostmi.

Krásný výhled na exteriér venkovského domu

Pro vytvoření osvětlení ve světlometu používejte lineární svítidla, která mají robustní těleso a odolné sklo.

Svítidlo, které má těleso ve tvaru šálku, je obvykle vybaveno optickým systémem. Umožňuje nasměrovat světelný tok tam, kde je potřeba. To zajišťuje vysokou úroveň osvětlení. Tato metoda umožňuje snížit počet světelných zdrojů.

Předběžný výpočet

Moderní návrhy osvětlovacích zařízení umožňují jejich umístění na různé části budov, včetně fasády. Při plánování musíte nejdříve provést počítačovou vizualizaci možností. To umožní správné nasměrování projektorů do správných částí budovy.

Neobvyklé osvětlení domu

Pokud je použita světelná grafická technologie, osvětlovací zařízení mohou být seskupena tak, že světelné paprsky tvoří požadovaný vzhled, například kombinace bodů a skvrn.

LEAVE ANSWER